Draai voor klassieke weergave

Geschiedenis uit de Grond

Geschiedenis uit de Grond

Over de periode 1500-1600

Fragment uit aflevering 3, 'Religie, Rebellie, Republiek', van de documentaireserie 'Verleden van Nederland'.

1622 Bergen op Zoom

Een lied over de belegering van Bergen op Zoom door de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog .

Leidens Ontzet

De video begint in 1566 bij het begin van de Opstand en eindigt op 3 oktober 1574 met: “Leiden Ontzet, Holland gered”.

Staats - Spaanse linies

In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog vele restanten die herinneren aan de Opstand. Nu vanuit de lucht bekeken.

Gesponsorde koppelingen

Gebeurtenissen Beeldenstorm

Vernielingen in kerken en kloosters in Nederland in 1566.

Vestingsteden in kaart

Bekijk de [oude plattegronden| https://galerij.kb.nl/kb.html#/nl/stedenatlasdewit/page/5/zoom/2/lat/-51.72702815704775/lng/-39.375] van bekende Nederlandse vestingsteden

Op 1 april verloor Alva Den Briel

De inname van Den Briel door de Watergeuzen wordt elk jaar nagespeeld.

Vrede van Münster

De orginele akte van het vredesakkoord; een van de topstukken van de Kon. Bibliotheek

Deel 1 - periode 1500 - 1565

Altijd al willen weten hoe het nou precies zat met die 80-jarige Oorlog? Hier deel 1 over hoe het allemaal zo gekomen is. En een les uit het verleden zegt iets over ons heden en de toekomst.

Moord op Willem van Oranje

Plaats van handeling: Prinsenhof in Delft op de trap

Stedendwinger Frederik Hendrik

Frederik Hendrik veroverde verscheidene steden en gebieden in Zuid-Nederland

Over de 80jarige-oorlog pagina

De naam 80jarige oorlog is bij velen nog wel bekend. Dat deze Opstand - begonnen in 1568 - de aanloop is geweest van Nederland tot zelfstandige natie misschien wat minder. In het begin was het geen oorlog tussen twee landen (Nederland en Spanje) maar een opstand van Nederlanders tegen hun eigen, Spaanse koning; de Nederlanden waren toen namelijk nog bezit van Spanje. Vandaar de zin in het Wilhelmus: "Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd." Er zijn in de loop der jaren veel verhalen geschreven over het beleg van Haarlem, over de victorie die bij Alkmaar begon. Het Huis van Nassau was nauw betrokken bij de strijd voor onafhankelijkheid. Prins Maurits en prins Frederik Hendrik hebben ervoor gezorgd dat het leger gemoderniseerd en de belegring van steden op andere wijze werd aangepakt. Wie ook tot de verbeelding spraken, waren de Watergeuzen. De herdenking van de verovering van Den Briel wordt nog jaarlijks herdacht. Ook de stad Groenlo (Grolle) kent een traditie van herdenken van de slag bij Grol uit 1627. Op allerlei plaatsen treft u nog schansen en andere restanten van verdedigingswerken aan uit die periode, die eindigde met de vrede van Münster in 1648.

Laatste update:
27 januari 2021

Over de beheerder

"Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, maar wat de mensen zich herinneren. De geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars. De geschiedenis leert dat mensen niets van haar leren." De beheerder heeft per 31/7 het beheer van deze pagina beëindigd.

Contact met de beheerder